Vol393御姐果儿Victoria蕾丝情趣内衣半脱露豪乳遮点惹火诱惑写真45P果儿Victoria尤蜜荟

Vol393御姐果儿Victoria蕾丝情趣内衣半脱露豪乳遮点惹火诱惑写真45P果儿Victoria尤蜜荟

大凡不可按、不可揉者,实也。其状恶风,面多汗,头痛。

一日胸中有留饮,其人短气而渴,四肢历节痛。吐虫尤者,盖因伤寒胃虚之人,素有积冷,妄发其汗,以致胃中虚冷,饥不欲食,食即吐虫尤也。

诸脏亦无不有血,既为邪火煎熬,则津液之未化血者熏蒸而为痰涎,已化血者亦随火动而上逆妄行,此咳血吐血之所必至也。《养生要集》云∶四激、破、除、未日时,不中合药、服药。

脉动入产门者,有胎也。由是随其气血不通处成瘀成积,以致五脏失其滋养,征于外而羸瘦不能饮食,肌肤甲错,面目黯黑,枯槁之状非一端可拟,但未经药坏,胃气未为所乱,都作一服,大夫不嫌其过峻,已经药坏,胃气已为所乱,宜变当归乳没之油滞而妨胃者,改用甘草杏仁以和之,地黄芍药以润之。

然人为万物之灵,非木石比,故其精其气,莫不各有神焉。然寒伤营属阴,阴主必藏,是以无汗,故用麻黄轻扬以发表。

手少阳三焦,又足少阳胆。 然较之杂症,则有不同也。

Leave a Reply